Voorwaarden

Aanvullende voorwaarden telefonie

Algemeen

Aanvullende verkoopsvoorwaarden telefonie

 

Prijzen & Munteenheid:                    

Al onze prijzen zijn uitgedrukt in EURO (€) en exclusief 21% BTW, recupel, reprobel en bebat

Betalingsvoorwaarden:                      

8 dagen factuurdatum

50% voorschot, bij bestelling, 50% saldo installatie.

Leveringstermijn:                              

In samenspraak met onze kantoren

Geldigheid van deze offerte:             

2 weken, onder voorbehoud van stock- en prijswijzigingen leverancier

 Garantie:

 Alle materiaal verkocht door DD-Engineering is gedekt door een garantie op gebreken en fabricagefouten, dit over een periode van 12 maanden te rekenen vanaf de dag van de indienststelling.

 Worden niet gedekt door de garantie:

●        de schade, storingen en defecten die te wijten zijn aan een fout van de klant, een toevallige beschadiging, een verkeerd gebruik of een slecht onderhoud, het niet naleven van de instructies zoals vermeldt in de gebruiksaanwijzing, bliksem, vochtigheid, overspanning, alsook alle gevallen van overmacht;

●        de reparatie of de vervanging van losse elementen: snoeren, draden, stopcontacten, antennes;

●        de reparatie of de vervanging van verbruiksproducten zoals batterijen, accumulatoren, papier, inkt, … alsook de levering van reinigingsproducten;

●        de verplaatsingskosten en de transportkosten voor afhaling/levering van reparaties zijn ten laste van de klant.

Aansprakelijkheid:

DD Engineering kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige financiële, materiële of emotionele verliezen die het gevolg zouden kunnen zijn van een slechte werking van de apparatuur en/of de software.

Leverings- en installatievoorwaarden:

De werken worden uitgevoerd tijdens onze openingsuren. Indien gewenst kan de klant op aanvraag een prijsopgave krijgen voor een interventie buiten de openingsuren. Tenzij anders vermeld, worden alle produkten en diensten in regie geleverd en geïnstalleerd, volgens de tarieven op onze website vermeld. Indien een forfait prijs werd vermeld voor de levering en indienst-stelling, zijn volgende items niet inbegrepen:

●        Herstelling en/of programmatie van verdelers, telefooncontactdozen of apparatuur die deze offerte niet omvat.

●        Bijkomende bekabelingswerken, patchen of Krone materialen.

●        Aansluiten en testen van al aanwezige deurparlofoon(s) en deurslot(en) tenzij anders vermeld in de offerte.

●        Levering, montage en wijziging van wandcontactdozen en modulaire telefoonpluggen.

●        Muurbevestiging telefoontoestellen.

●        Bijkomende gebruikersopleidingen op aanvraag van de klant.

Algemene voorwaarden indienststelling van de telefooncentrale en randapparatuur

De standaard indienstelling omvat:

●        Werken uitgevoerd tijdens onze openingsuren. Indien gewenst kan de klant op aanvraag een prijsopgave krijgen voor een interventie buiten de openingsuren.

●        De levering en de plaatsing van de telefooncentrale in een te voorziene ruimte, hier dienen minimum 4 geaarde stopcontacten conform de wettelijke normen aanwezig te zijn voor netspanningvoorziening.

●        Aansluiting op de bestaande al aanwezige bekabeling (deze bekabeling dient geschikt voor telefonie/data en conform de specificaties opgegeven door de fabrikant).

●        Aansluiting van de telefoontoestellen en DECT basisstations op al aanwezige bekabeling, exclusief levering en monteren van RJ11- of RJ45-fiches op deze bekabeling.

●        Beschikbaar maken van software-tool (word-document) voor het maken van gepersonaliseerde labels voor de digitale telefoontoestellen.

●        De werken betreffen enkel en alleen de indienstelling zoals overeengekomen en beschreven in het “Pré-Installatie-Document”, alles wat niet expliciet vermeld werd is ervan uitgesloten.

●        Testen van de interne lijnen / externe lijnen.

●        Aansluiten van de externe muziekbron (wachtmuziek) indien hier van toepassing.

●        Gebruikersopleiding die omvat: max. 1 uur opleiding over de bediening van de digitale en analoge telefoontoestellen en de eventuele aangekochte randapparatuur.

●        Invoering van toestelnummers, namen van de toestellen, toestelgroepen en de verkorte snelkiesnummers (indien ons toegeleverd in een Excel-bestand).

●        S0 databus aansluiten indien hier van toepassing (testen met standaard S0 ISDN toestel).

●        DD Engineering kan voor u, als Belgacom Business Partner en Telenet Expert Partner, de administratie voor aanvraag en opvolging bij de netwerkoperator op zich nemen, eventuele vertragingen veroorzaakt door een operator vallen buiten onze verantwoordelijkheid.

●        Instellen van Least Cost Routing voor bv. GSM-box, tweede alternatieve operator, …

●        Montagewerken van de patchpanelen aan de kant van de telefooncentrale indien bij ons aangekocht, de kant van de huisbekabeling is ten laste van de klant.

 

Niet inbegrepen bij de indienstelling:

●        Herstelling en/of programmatie van verdelers, telefooncontactdozen of apparatuur die deze offerte niet omvat.

●        Bijkomende bekabelingswerken, patchen of Krone materialen.

●        Aansluiten en testen van al aanwezige deurparlofoon(s) en deurslot(en) tenzij anders vermeld in de offerte.

●        Levering, montage en wijziging van wandcontactdozen en modulaire telefoonpluggen.

●        Muurbevestiging telefoontoestellen.

●        Bijkomende gebruikersopleidingen op aanvraag van de klant.

●        Installatie van software op pc(s) of server. De server/pc(s) dienen minimum te voldoen aan de specificaties zoals opgegeven door de fabrikant van de software. Tijdens de installatie van de software dient de netwerkadministrator van de klant aanwezig te zijn. 

●        Alle andere werken die de standaard indienststelling zoals hierboven omschreven niet omvatten.